Ook geen buurtbussen na 1 september

De buurtbussen in de gemeente Renkum gaan voorlopig nog niet rijden. Vervoerder Breng heeft dit besloten.

De buurtbus heeft nog "geen dienst"

De buurtbus heeft nog "geen dienst"

Buurtbussen 589 en 590 blijven nog op stal

De buurtbussen in de gemeente Renkum gaan voorlopig nog niet rijden. Vervoerder Breng heeft dit besloten. De zorg voor de gezondheid van de reizigers en de vrijwillige chauffeurs van de buurtbussen stond daarbij voorop. De buurtbussen kunnen pas weer gaan rijden als bij de chauffeurscabine een spatscherm en wijzigingen in het ventilatiesysteem zijn aangebracht. Dat is nodig omdat de buurtbussen maar één deur hebben. Bij de (trolley-)bussen van Breng is de chauffeurscabine afgesloten met een ketting en stappen de reizigers in - en uit via de achterdeur. Voor de inbouw van spatschermen is inmiddels een advies van TNO beschikbaar. De conclusie is dat spatschermen niet afdoende worden geacht en dat ook aanpassingen van het ventilatiesysteem gewenst zijn. Daar wordt nu nader onderzoek naar gedaan. Naar verwachting kunnen de buurtbussen vanaf begin november weer gaan rijden.