De vereniging

De vereniging heeft als doel om het buurtbusproject zo goed mogelijk uit te voeren voor de inwoners van de betreffende dorpen. Dat wordt gedaan met twee busjes waarin acht passagiers vervoerd kunnen worden.

Het doel van de vereniging is het verzorgen van regelmatig vervoer tussen de zes dorpen in de gemeente Renkum. Hiervoor zet de vereniging twee achtpersoonsbussen in, die beschikbaar zijn gesteld door Breng (Hermes OV), die in opdracht van de provincie Gelderland het openbaar vervoer uitvoert.

Het Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en het onderhouden van contacten met betrokken partijen. De leden zijn

  • Voorzitter:                      Dick van Oort, Oosterbeek
  • Secretaris:                     Bert Takman, Oosterbeek
  • Penningmeester:            Gerard Batterink, Oosterbeek
  • Coördinator exploitatie:  Jan de Zeeuw, Doorwerth
  • Coördinator exploitatie:  Ad Vlaanderen, Doorwerth

Financiële ondersteuning

De vergoeding voor de vereniging en de chauffeurs is afkomstig van de jaarlijkse subsidie van de gemeente Renkum en van Breng (de concessiehouder).

De buurtbus in de gemeente Renkum is mensenwerk!

De buurtbus in de gemeente Renkum is mensenwerk!