De vereniging

De vereniging heeft als doel om het buurtbusproject zo goed mogelijk uit te voeren voor de inwoners van de betreffende dorpen. Dat wordt gedaan met twee busjes waarin acht passagiers vervoerd kunnen worden die worden bestuurd door ca. 60 vrijwillige chauffeurs. Heeft u belangstelling om ons team van vrijwillige chauffeurs te komen versterken, kijk op de pagina "de vrijwillige chauffeur".

Het doel van de vereniging is het verzorgen van regelmatig vervoer tussen de zes dorpen in de gemeente Renkum. Hiervoor zet de vereniging twee achtpersoonsbussen in, die beschikbaar zijn gesteld door Breng (Hermes OV), die in opdracht van de provincie Gelderland het openbaar vervoer uitvoert.

Het Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en het onderhouden van contacten met betrokken partijen. Met ingang van 1 januari 2022 bestaat het bestuur uit de navolgende personen:

  • Voorzitter:                      Dick van der Meer, Oosterbeek
  • Secretaris:                      Henk Wösten, Heelsum
  • Penningmeester:             Gerard Batterink, Oosterbeek
  • Coördinator planning:       Theo van Gent, Renkum
  • Coördinator exploitatie:    Gradie Hendriksen, Oosterbeek 

Financiële ondersteuning

De vergoeding voor de vereniging en de chauffeurs is afkomstig van de jaarlijkse subsidie van de gemeente Renkum en van Breng (de concessiehouder).

Aanmelden als chauffeur

Het bestuur van de vereniging is blij dat er voldoende belangstelling bestaat voor dit werk. Heeft u belangstelling om ons team van vrijwillige chauffeurs te komen versterken, kijk dan hier.

De buurtbus in de gemeente Renkum is mensenwerk!

De buurtbus in de gemeente Renkum is mensenwerk!

De buurtbus stopt bij de halte Rechterenborg

De buurtbus stopt bij de halte Rechterenborg