Achtergrond

In de nota ‘Hoofdpunten van het beleid’ van de gemeente Renkum (het zogenoemde coalitieakkoord voor de periode 2006-2010) is in de paragraaf over verkeer & vervoer vermeld dat het college zal onderzoeken of een alternatieve buurtbus tussen de dorpen mogelijk is. Ook zal het college overleggen met de Stadsregio Arnhem Nijmegen om het openbaar vervoer uit te breiden en te verbeteren, waarbij met name wordt gedacht aan de bereikbaarheid van Heveadorp en Wolfheze.

De besturen van de 5 dorpsplatforms in de gemeente hadden in 2007 in een overleg met de gemeente steun aangeboden om een buurtbusproject te realiseren. Het heeft geleid tot de oprichting van een commissie ‘Buurtbus in de gemeente Renkum i.o.(in oprichting). Deze, uit inwoners bestaande, commissie is vanaf medio februari 2008 actief geweest om samen met de gemeente te bekijken of een buurtbus met vrijwillige chauffeurs een kans van slagen zou hebben. Na diverse gesprekken met betrokken instanties heeft het geresulteerd in een dienstregeling met vaste halteplaatsen. Op 29 augustus 2008 is de commissie omgevormd tot een vereniging waarvan de akte is opgemaakt door notariskantoor Acosti te Oosterbeek, gevolgd door een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

De buurtbus is mensenwerk....

De buurtbus is mensenwerk....

Begin 2008 heeft het gespecialiseerde onderzoeksbureau Mobycon, in opdracht van de gemeente, een rapport gepresenteerd over de haalbaarheid van een buurtbus. Het bleek dat een buurtbus die de dorpen Wolfheze-Oosterbeek-Heveadorp en Doorwerth met elkaar zou verbinden een reële mogelijkheid is. Concurrentie met bestaande buslijnen wordt niet toegestaan. Daar wordt geen overheidsgeld voor beschikbaar gesteld.

De buurtbus stopt bij de halte Gemeentehuis in Oosterbeek

De buurtbus stopt bij de halte Gemeentehuis in Oosterbeek

Op 15 december 2008 was het dan zo ver en kon de buurtbus 589 Wolfheze – Oosterbeek – Doorwerth v.v. van start gaan. Vanaf die eerste dag is de buurtbus een doorslaggevend succes. Het streven was gericht op tenminste 5.000 reizigers per jaar. Het eerste jaar werd dit reeds overtroffen met 13.000 en in het tweede jaar zelfs ruim 17.000 reizigers per jaar. In 2011 werd een tweede lijn 590 geopend van Doorwerth - Heelsum - Renkum - Wageningen-Hoog vv.

Vanaf medio 2012 zijn alle zes dorpen van de gemeente Renkum verbonden met de buurtbus door middel van een ringlijn. De buurtbus met lijnnummer 589 rijdt de route Doorwerth – Oosterbeek – Wolfheze – Renkum – Heelsum – Doorwerth en de buurtbus met lijnnummer 590 rijdt de route Doorwerth – Heelsum – Renkum – Wolfheze – Oosterbeek – Doorwerth. In 2012 stapten ruim 25.000 reizigers in de buurtbussen in de gemeente Renkum. In 2015 was dit gegroeid tot 30.000 reizigers en het jaar 2019 sloten wij af met ruim 30.000 instappers. In 2020 lag het aantal instappers fors lager. Tussen 17 maart en 30 november 2020 kon de buurtbus niet rijden vanwege de coronamaatregelen van de overheid en Hermes. In 2021 herstelt het aantal instappers zich langzaam tot ca. 65% á 70% van het niveau van 2019. In 2022 is dit percentage gestegen tot ca. 80%.